Tag: mineral

Mineral dana: Jantar


Jantar je nešto što je teško svrstati u minerale, ali ima nekih sličnosti sa kristalima, a također ima i svoja metafizička svojstva. Jantar je fosilizirana smola crnogoričnog drveta i potrebni su milijuni godina da bi se on formirao u svoju formu. Nazivaju ga još i ćilibar što u […]