Tag: dreams

Numerology: S E V E N (+movie list)


“William Somerset: I just don’t think I can continue to live in a place that embraces and nurtures apathy as if it was virtue. David Mills: You’re no different. You’re no better. William Somerset: I didn’t say I was different or better. I’m not. Hell, I sympathize; I […]

Kako pomoću Tarota interpretirati san


Karte su duboko povezane sa simboličkim značenjem naših snova. Upravo radi te mistične veze karte su sjajno sredstvo pomoću kojeg interpretacija sna postaje jasnija. Prije svega bitno je poraditi na svojoj intuiciji, same karte bez našeg truda, dara i moći da razumijemo poruku neće puno značiti. Dakle, nije […]