Category: tarot

Bilje u korelaciji s Tarotom


Fitoterapija je prvi oblik medicine. Vjekovima je fitoterapija bila jedini način ublažavanja i liječenja raznih bolova i bolesti. Iskustvom znanje o bilju prenosilo se s generacije na generaciju. Fitoterapija danas nije samo grana alternativne medicine već je dio znanstvene, koji mnogi liječnici koriste kao pomoć pri olakšavanju raznih […]

Kako pomoću Tarota interpretirati san


Karte su duboko povezane sa simboličkim značenjem naših snova. Upravo radi te mistične veze karte su sjajno sredstvo pomoću kojeg interpretacija sna postaje jasnija. Prije svega bitno je poraditi na svojoj intuiciji, same karte bez našeg truda, dara i moći da razumijemo poruku neće puno značiti. Dakle, nije […]

TAROT WEEKEND REPORT


For this weekend ahead of us I have pulled very interesting spread. Rather positive one, which is telling that some good news are coming in your way. This could especially mean if you worked hard, your effort will be paying off. This week was, and a next few […]

Magova Čarolija


Mag je druga karta Velike Arkane, numerirana brojem 1. Karta koja govori o manifestaciji. Ako nam Luda poručuje potencijal, Mag ga realizira. On ima svu moć da se ostvare želje, planovi isto kao i karma. Kako posiješ tako ćeš i žeti. Priča o inteligenciji koja je potrebna da […]