astrologija

Vodene kuće kao kanal za onostrano?


Voda je najrasprostranjenija tekućina na planetu Zemlji, pokriva čak 70% našeg planeta , ali to nije sve, ona zauzima oko 55%- 70% našeg ljudskog tijela. Mikrokozmos i Makrokozmos u najboljem primjeru.

Također voda je jedina tekućina za koju znamo da ima tri forme : tekuću, krutu i plinovitu; voda, led i para. Mnogi spojevi rastapaju se u vodi pa se naziva univerzalnim otapalom.

Voda je bitan sastojak živih organizama (maseni udio vode do 90%) i nužna je za život svih živih organizama. Znanstvenici tvrde da se živa bića najvećim dijelom sastoje od vode i da ona čini tri četvrtine (više od dvije trećine) ukupne površine Zemlje. Na snimkama Zemlje iz Svemira može se uočiti da je velik dio Zemljine površine pokriven vodom, oko 70%.

Pod utjecajem Sunčeva zračenja površinska voda neprekidno se isparuje u atmosferu (tzv. kruženje vode u prirodi), gdje se kondenzira (stvarajući kišne ili snježne oblake u atmosferi) i u obliku oborina (kiša, snijeg, tuča, rosa, inje imagla) vraća na Zemlju, prenoseći tako velike mase vode na kontinente, i to zovemo globalni hidrološki ciklus, pa u mnogome utječe na klimu.

U troposferi voda čini 80% stakleničkih plinova i prouzročuje zadržavanje topline, te porast globalne temperature.

Najjednostavnija podjela vode jest podjela na slatke (~4% na Zemlji) i slane. Većina je voda na Zemlji slana (mora,oceani). Dobro je poznata i podjela vode na tekućice rijeke i stajaćice (npr. jezera, bare, močvare). Ledenjaci pak zauzimaju posebno mjesto gdje je voda u krutome obliku.

Najznačajnije svojstvo po kojem se voda ističe jest da je njena gustoća u čvrstom stanju manja od gustoće u tekućem stanju. Gustoća vode najveća je na 3,98°C (tzv. anomalija vode) pa je led manje gustoće od tekuće vode i na njoj pliva, a njegov volumen veći je za 9% od volumena jednake mase tekuće vode.

Jedinstvena fizikalna i kemijska svojstva vode posljedica su kemijske i prostorne građe njezinih molekula. Vodikovi su atomi u molekuli vode vezani kovalentnom vezom s elektronegativnijim kisikovim atomom, što uzrokuje asimetrični raspored elektrona i dipolna svojstva molekule. Zbog značajne razlike u elektronegativnosti vodikova i kisikova atoma, zbog dvaju slobodnih, nepodijeljenih elektronskih parova na kisikovu atomu, te činjenice da dvije kovalentne veze između kisikova i vodikovih atoma zatvaraju kut od 104,5°C, molekula vode razmjerno je jaki dipol. Zbog toga molekule vode i u tekućem i u čvrstom stanju grade nakupine molekula, međusobno povezane vodikovim vezama. U tekućoj su vodi te nakupine nestabilne i nasumične, a u ledu one tvore pravilnu tetraedarsku strukturu (tvorevinu), pri čem tetraedri grade heksagonske kanale (veće pseudokristalne nakupine).

U metafizičkom svijetu i svijetu starih alkemičara voda je nosila posebnu ulogu kao i ostala četiri elementa, imala je ženski princip koji je receptivan (voda mijenja svoj oblik ovisno o posudi u kojoj se nalazi) . Za vodu kažu da je intuitivna i emocionalna. Smatraju je majkom svih tekućina te najčišćom formom tekućine ikad pronađene. Ona je primordijalna tekućina, vjerojatno je ovdje od kako je na Zemlji nastao život. Slane vode zauzimaju veliki dio mora i oceana od kojih ne vidimo kraj i nije pogodna za piće većini vrsta, a svježa voda pronađena u rijekama i jezerima te potocima gdje zajedno sa biljem čini nevjerojatnu predivnu simbiozu koja privlači u sebe još predivnih vrsta životinja koje se dolaze tamo napojiti.

Voda je zaista nepredvidiv, mističan element. Ljudima koji žive vrlo blizu vode može uzrokovati štetu, ali i smrt. Znamo već odavno da su prirodne sile najjače te da se protiv njih osjećamo prilično nemoćni, usprkos svim našim mučenjima da napravimo toliko oružja da bi pobili jedni druge. Prirodnim silama ne možemo ništa.

No voda isto tako DAJE život. Na primjer u ljudskoj vrsti pojavljuje se u formi sperme, neophodne za začetak NOVOG života.

Voda je element kojeg možemo unijeti previše, ali i premalo, a bez nje preživljavamo tek tri do četiri dana. Najbolju pitku vodu možemo naći na izvorima vode, vodopadima… no tu dolazimo do mističnog dijela ; ona može samo “nestati” u vrijeme vrućih dana, i onda se opet vratiti u formi tekućeg na svoje staro mjesto. Nitko točno ne zna gdje voda odlazi kada je u formi pare, no prema vjerovanjima vila i vilenjaka “vjetar uzima vodu natrag sebi” ( jer je po njihovom vjerovanju voda nastala iz vjetra) da bi ju spasila u slučaju da vatra postane predominantna. Vatra se čini kao prirodni neprijatelj vode, no i voda je prirodni neprijatelj vatre. Voda gasi vatru, a vatra vaporizira vodu.

Jedna od najranijih vjerovanja bila su vezana uz mora i općenito vodu. Voda je imala moć da nosi čamac ili brod, i tako opskrbi ljude hranom. No vjerovalo se da ukoliko čovjek ulovi više ribe nego što mu je potrebno, biti će uzet od strane mora na isti način kao je i on uzeo ribu. Voda lako može nabujati i sa sobom odnijeti sve ono što joj je blizu. Naše će bilje rasti od vode, no umrijeti od previše vode, kao i mi.

Voda se opisuje promjenjivim, no također dubokim emocijama. Također se smatra da je element vode potreban u traženju unutarnjeg sebe, za otkrivanje najdubljih i najmračnijih dijelova naše psihe. Ona je ispiracija, za ideje, nade i težnje. Voda je prva ideja za početak, no vatra je ona koja ispunjuje te ideje. Voda je preživljavanje ili ne preživljavanje, život ili smrt. Ona je pod utjecajem Mjeseca (plima i oseka). Ona je kreacija i destrukcija stvari, ali i smirenost i liječenje onoga što je nekada bilo izgubljeno. Ona je sila koja mijenja sve; ljude, životinje, naš um, vrijeme i sve, jer se konstantno mijenja, ali je uvijek ista. Naš puls života.

Dok vatra transformira, voda je ona želja za transformacijom i promjenom. Element vode stoji za čistoću, nevinost i djevičanstvo. Kažu da umjetnost treba vodu za inspiraciju te se jako često povezuje uz ovaj element.

U alkemiji ljubičasta, plava i bijela su boje vode.

U astrologiji naglašene vodene kuće (4. , 8. , 12. ) ili naglašeni vodeni znakovi ukazuju na veliku količinu emocija, posvećenost, ali i kontakte sa anđelima, demonima, bogovima, predviđanja kroz snove, intuiciju i slično.

Četvrta kuća u astrologiji odgovara znaku Raka, osma kuća odgovara znaku Škorpiona, a dvanaesta kuća znaku Riba. Rak je kardinalne kvalitete, Škorpion fiksne, a Riba promjenjive.

Reći ćemo nešto o znakovima i kućama. Kuće su nešto što najviše zbunjuje moje čitaoce, ali to bih najlakše objasnila nekakvim postajama, stanicama, ili stanovima različitih tema. Svaka tema odgovara određenom znaku te će se u njoj pojavljivati teme tih znakova. Kuće kako kuće, trebaju energiju planeta da bi se izrazili.

RAK I ČETVRTA KUĆA

Znak Raka prima signale “poremećajima” u emocijama, promjenama raspoloženja te postoji velika povezanost sa arhetipom velike Majke, plodnosti te brigom. Snažna intuicija ali i povlačenje u slučaju prijetnje emocija. Ovaj znak ima veliku moć zaštite i razgovora sa precima te posjeduje intuitivnost na nivou osjećaja. On je kardinalni, vodeni i ženski znak, znak plodnosti, njegovanja, osjetljiv znak koji ima princip njegovanja i zaštite drugih. Dijelovi tijela za koji se znak Raka veže, ali i kroz koji prima osjetljive signale su trbuh, grudi i solarna dijafragma te bi najviše pažnje trebali posvetiti tim dijelovima tijela.

U ezoterijskoj astrologiji smatra se da predstavlja vrata kozmičke svjesnosti te da je povezan uz reinkarniranje. Rak je polarna suprotnost grupnoj svjesnosti. Os Rak- Jarac je vrlo važna, to su vrata koja su uglavnom zatvorena kod Jarca, a otvorena kod Raka. Kod Raka je najteže otići na viši nivo, no pri tome će nam pomoći Neptun. Na nižem nivou ovi su ljudi potpuno subjektivni, dok se ne počnu buditi te na najvišem nivou imaju potpunu cjelinu. Na nižem nivou postoji sebična želja, a na višem ona koja se želi dijeliti sa drugima. Na najvišem nivou ta želja postaje potpuno nesebična. Na tom nivou sve su reakcije pune sposobnosti da stalno liječimo. Na najnižem nivou hranimo sami sebe, doživljavamo osobno sve što drugi pričaju. Egzoterijski vladar Raka je Mjesec, no ezoterijski je Neptun.

Ovi opisi odgovaraju i četvrtoj kući gdje se nalaze Rakovske teme, a planeti koji se tamo nalaze imati će dozu rakovskoga u sebi. U ovim kućama rješavamo se prošlosti.

Ako se u ovim kućama nalaze planete kao Neptun ili Uran, naglasiti će “sudbinske” teme. Ova kuća opisuje ono što ostaje iza nas poslije smrti.

 

ŠKORPION I OSMA KUĆA

Škorpion je znak transformacije i smrti, ali i ponovnog rođenja. Znak uz koji prolazimo kroz krize koje rezultiraju transformacijom. Znak Hada, boga podzemlja u kojemu se spuštamo u podzemlje i tamo istražujemo. Znak koji se najviše povezuje uz kundalini, seksualnu energiju , transformirajuću seksualnost izvan ega. Znak ponovnog uzdizanja iz pepela (Feniks). Škorpionima koji su pri višem stanju svijesti dolaze entiteti, demoni koji im pomažu da transformiraju sebe. Potreba za instinktima, preživljavanjem. Ovo je znak koji vrlo jasno, intuitivno “čita” emocije drugih ljudi, osjeća entitete te njima lako manipulira. Ima veliku moć ubijanja vlastitih emocija te fokusa na Rad.

Naglašenu osmu kuću imaju osobe sklone magiji i mistici , sektama i udruženjima sa sličnim interesima. Osma kuća je kuća koja se najslabije konkretno tumači, ona je kuća smrti, gdje se događa određeni prekid gdje ovisno o našem stanju svijesti i odnosu kako se postavimo spram tog prekida, nastavljamo na jedan ili drugi način svoje postojanje. Tu se ili vraćamo u nesvijesno stanje ili imamo priliku da otvorimo oči. U ovoj kući nema glorifikacije i glamura, to nije new age kuća nego konkretna kuća. Ljudi koji dođu u kontakt sa osmom kućom vide da put buđenja nije nimalo glamurozan.

Ono što je također prisutno u osmoj kući su duhovni darovi ili duhovne moći. To su različite sposobnosti koje nisu uobičajene kod ljudi. Osma kuća je kuća smrti tako da ti ljudi mogu vidjeti i doživljavati ono što drugi ljudi ne doživljavaju. Mogu biti svjesni prisutstva mrtvih osoba, mogu vidjeti duhove i doživljavati stvari koje su neobične. Postoji velika osjetljivost i mogu primati bol od drugih ljudi koji pate, a također i primati tuđe misli i jednostavno doći u kontakt sa sadržajima za koje su drugi ljudi uvjereni da nitko nije došao u kontakt. Sve što je tajno i skriveno može do njih dolaziti, što nekad i nije baš ugodno. Iskustva u astralnim svjetovima, izlaženje iz tijela, duhovi bližnjih itd.

Nije loše naučiti neke bioenergetske tehnike, korištenje reikija i nekih drugih tehnika jer energija koja je u osmoj kući je vrlo snažna energija koja može dovesti do izliječenja. Trebali bi naučiti i neke energetske tehnike zaštite kad su među drugim ljudima. Uz to također dolazi i vidovitost. Vrlo često donosi snove koje ćemo proživjeti tek u budućnosti, doživimo u snovima nešto prije nego što se dogodi u životu. Vodena kuća koja funkcionira na bazi emocija. Doživljavaju različito sebe i svijet koji ih okružuje i kao da se vrlo teško uključuju jer ta vrata osme kuće gdje postoji nešto drugo ostavlja različitost. Stranac u svijetu u kojem se nalaze, pa se prilagođavaju i u tajnosti drže sadržaje koje posjeduju. Oni trebaju naučiti reći ne i zaštititi svoje energetsko polje.

Sunce i Mjesec su jako važni u osmoj kući, kao i svi osobni planeti.

 

RIBE I DVANAESTA KUĆA

Znak koji predstavlja element transcendiranja i izlaženja iz ovog svijeta. Znak koji ne poznaje granice te ide preko prepreka. Opisuje ih stanje kraja jednog ciklusa, pred početak drugog. U sebi ovjekovječuju ideal i božanski princip koji je prisutan i u ovome svijetu. Znak koji korespondira svijesti jedinstva gdje smo sa svime povezani. On je znak žrtvovanja na materijalnom križu, znak idealnog stanja, kao inspiracija za postizanje nečeg višeg. On je magla i para (gubljenje jasnih granica). U njemu su prisutni svi znakovi pa im je teško odrediti vlastitu osobnost.

Ovo je astralni znak, profinjen, senzibilan, suosjećajan, nesebičan i humanist. Posjeduje razvijenu imaginaciju i kreativnost, univerzalnost te ima vjeru kao osnovni princip egzistencije. Veže se uz glazbu, ples, fino izražavanje bojama. Ovaj je znak put mistike i spajanja sa Bogom (no oprezno, jer može biti osobno ako nismo dovršili svoju priču.) Ovo je anđeoski znak koji se veže uz stopala preko kojih se uzemljujemo.

Dvanaesta kuća je kuća u kojoj se gube jasne granice, ona predstavlja kraj egzistencije na nematerijalnim nivoima, unutar karmičke astrologije koja govori o reinkarniranju ovaj naš materijalni život završava sa devetom kućom, nakon čega slijede deseta, jedanaesta i dvanaesta kuća kojima odgovaraju Strijelac, Jarac, Vodenjak i Ribe koji označavaju funkcioniranje i boravak duše u nematerijalnom svijetu. Tako su i Ribe kraj nematerijalnog postojanja i ulazak natrag u ovu materijalnu priču.

Ovu kuću nazivaju još i Zli Daimon. To je kuća gdje smo najbliži idealu, gdje se nalazi sadržaj nesvjesnog. Kuća gdje idemo iz krajnosti u krajnost, izolacija nesvjesnog od svjesnog, kuća sadržaja koji su nam inspiracija i ideal. Kuća transcendiranja na osnovu koje kreiramo životni ideal.

Uz ovu se kuću veže sve skriveno i tajno, snovi, podsvijest, vrlo je povoljna za sve koji se posvećuju istraživanjima, duhovnim potrebama i umjetnosti.

Izvor: Wikipedia.com /water , http://www.santharia.com/alchemy/water.htm , http://astro-portal.hr/astroloske-kuce/5075#! , a najviše teksta dolazi sa predavanja astrologa Igora Ognjenovića, voditelja Centra za astrološku edukaciju u Zagrebu i Rijeci na čijem sam prenesenom znanju uvijek zahvalna.

 

Sada da pogledamo neke ljude iz vodenih kuća u priloženom slideshowu :

This slideshow requires JavaScript.

Potražite informacije o ovim zanimljivim ljudima, ljudima iz vodenih kuća i ne zaboravite podijeliti tekst ako vam se sviđa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.