kristal dana

Kristal dana : Arsenopirit


FeAsS, monoklinski sustav

Opće informacije: 

Pod nazivom mistpuckel ovaj mineral se spominje u gotovo svim srednjovjekovnim knjigama o rudarstvu : Agricola (1546.), Henckel (1725. ) , Wallerius (1747.,1753.) . Taj naziv, vjerojatno posljednji put, upotrijebio je Friedrich Katzer 1926. god. u svom kapitalnom djelu Geologija Bosne i Hercegovine . 

Na prisutnost arsena ne upućuje samo općeprihvaćeni naziv arsenopirit , nego i stari nazivi pretežno germanskog podrijetla : arsenikalna pakovina, arsenska pakovina i otrovna pakovina. Bilo je pokušaja da ga se nazove po nekom za njega tipičnom lokalitetu. Tako je Breithaupt 1835. godine predložio naziv dularnit po nalazištu Dularne u Švedskoj, pucit po La Lazu u Boliviji, talhajnit po malom seocetu u češkom rudogorju, vermonit po saveznoj državi Vermont u SAD-a. Ni nazivi kao što su plinijan po rimskom prirodoslovcu Pliniju ili danait po američkom mineralogu J.F.Dani nisu se dugo upotrebljavali. Sadašnji općeprihvaćeni naziv uveo je Glocker 1847.god.

Kristali su pseudorompske simetrije, prizmatični i pomalo izduženi u smjeru jedne kristalografske osi. Srašćivanja nisu rijetka. Osobito se ističe sraslac koji nalikuje na šesterostranu rozetu ili zvijezdu, a sastoji se od tri kristalne jedinke. Neke plohe su prutane. Metalna je sjaja i potpuno neproziran, kositernobijele boje. Vrlo često je nahukan i tada je mjedenožut ili siv. Kala se jasno u jednom smjeru. Vrlo je krt, a prijelom mu je neravan. Tvrdoće je 5,5 do 6, a gustoće 5,9 do 6,2. Crt mu je sivocrn. Ako ga se udari čekićem, skočit će iskra pri čemu će se osjećati miris češnjaka,karakterističan za arsen.

Arsenopirit je najrašireniji arsenov mineral. Nastaje u širokom temperaturnom intervalu, od pegmatitnih do hidrotermalnih uvjeta kristalizacije. Češći je ipak u višetemperaturnim mineralnim zajednicama. Pojavljuje se u velikim količinama, iskorištava se za proizvodnju arsenskih pripravaka. Budući da često sadrži mehaničke primjese metala kao što su srebro,zlato,bakar,nikal,olovo ili antimon, može poslužiti kao njihov rudni mineral. Jedan dio željeza vrlo često zamjenjuje kobalt. Tada govorimo o mineralnoj vrsti glaukodotu (glaucodotu) , (Co,Fe) AsS (grč. (glaukos) -plav, doter -davalac)

Arsenopirit je vrlo raširen mineral. Ima ga gotovo u svim europskim starim rudarskim središtima: Freiberg i Munzig u Njemačkoj, Cornwall u Engleskoj, Jachymov i Pripram u Češkoj,Ariege u Francuskoj, Stari Trg (Trepča) na Kosovu. U većim količinama ima ga u mnogim mjestima u Boliviji.

Metafizička svojstva (nema “znanstvene” potvrde) :

  • Zovu ga i čuvar ogledala
  • odličan je za zaštitu predmeta koje želite zadržati
  • ima strukturu paralelograma
  • čuva vaše voljene
  • čuva kuće i stvari koje posjedujete
  • čuva na putovanjima
  • dobar za vojnike,ljude koji rade na hitnim slučajevima,mornare,te sve one koji obavljaju opasne poslove

Izvor: Marin Šoufek : Svijet minerala, Školska knjiga Zagreb, 1991.

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.